Informace o nás

Historie našeho sboru

Vznik tohoto sboru se datuje do 3.1.1897 a zakládajícími členy byli: František Suchan, Martin Šimek, Václav Fencl, František Šimek, František Němec, Václav Míka, Václav Severa, Jakub Fencl, František Čáp, Martin Bláha, Josef Turek a Josef Valenta. Prvním předsedou se stal Jan Křiváček, velitelem Jan Turek a jednatelem Jakub Blažek. Každý aktivní člen v tomto sboru obdržel sekyrku,, helmu, opasek, provaz s karabinou a pracovní oblek. Zdejší hasiči byli velmi závislí na finanční pomoci, proto začali pořádat různé kulturní akce. Například každoroční tradicí se od dob založení stalo pořádání hasičského plesu. 6. 7.1907 byl v Hrdějicích uspořádán zahradní koncert, kde se prodávaly doutníky a tabák. Vstupné na odpolední slavnost činilo 30 haléřů a na následnou zábavu 1 koruna pro pány a 50 haléřů pro dámy. Jak plynul čas veškerá technika se zlepšovala, ruční stříkačky nahradily motorové a i jiné nářadí se dočkalo vylepšení. Jenže do tohoto poměrně poklidného období zasáhla 1. světová válka, která začala 28. července 1914, měsíc potom, co byl v Sarajevu spáchán atentát na Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii Chotkovou . Většina členů sboru byla povolána na frontu a někteří z nich se již nikdy nevrátili zpět. Během války a několik let po ní byla činnost sboru utlumena. K obnově sboru došlo až v roce 1921. Dne 26.6.1923 došlo k přejmenování obce Hrdějice na Hrdějovice. V meziválečném období v Hrdějovicích vznikl dorostenecký sbor složený nejen z chlapců, ale i z dívek. A vznikl také první samaritánský oddíl, který měl za úkol poskytovat první pomoc. V Hrdějovické kronice se uvádí, že sbor místních hasičů zakoupil svou první motorovou stříkačku od firmy Mára za 40 000 Kč v roce 1931. Když probíhala slavnost na počest zakoupení této stříkačky, přijala kmotrovství paní Hilda ze Schwanzenberka, jež poskytla příspěvek v hodnotě 500 Kč, což byl v té době opravdu velkorysý dar. Sbor tehdy získával peníze na tuto stříkačku pomocí sbírky, do které dal každý, co mohl, a to nebylo mnoho a také díky půjčce, která byla splácena až do začátku 2. světové války. Dva roky před začátkem 2. světové války vznikl v Hrdějovicích první čistě ženský oddíl. V té době měl sbor již 59 členů. 1.9.1939 vypukla 2. světová válka a činnost sboru byla znovu zastavena. 12.7.1945 byla uspořádána schůze, na které bylo rozhodnuto, že každý člen sboru se musí zúčastnit smuteční tryzny na Sokolském ostrově na počest padlých a popravených hasičů konající se 16.7.1945. V roce 1947 sbor zakoupil prapor , který zhotovily sestry kláštera Srdce Páně a také získal nové požární auto značky Ford, což byl důvod k oslavám. Bohužel v padesátých letech se činnost sboru poněkud utlumila a to především díky politické situaci. V roce 1959 se stal velitelem místní hasičské jednoty Jan Rozmiler (1916-2010), jenž se v průběhu let stal zasloužilým hasičem a mj. získal nejvyšší ocenění - Medaili sv. Floriána. Postupem času se hasičská jednota stala nejpočetnější složkou v obci. V roce 1966 získala automobil značky Praga RN, který si členové jednoty předělali na hasičský automobil. V následujících letech se sbor věnoval především protipožární ochraně a požárnímu sportu. Další oslavovanou událostí se stalo v roce 1983 získání nového cisternového protipožárního automobilu, a to Tatry 148 P. Toto auto můžeme vidět zasahovat ještě dnes, když začne siréna hlásit rozsáhlejší požár, či nějakou velkou nehodu a jedno nasazené auto na to nestačí. V roce 1986 vzniklo v Hrdějovicích hasičské družstvo žen, které začalo dosahovat prvních úspěchů v požárním sportu. Na přelomu 80. a 90. let se projevují velké snahy o zapojení dětí. V roce 1997 se náš sbor účastnil záchranných prací při povodních, které postihly především oblast Moravy. Bohužel 5 let poté zastihly povodně i naši obec. Z místního potoku Čertík byla zatopena náves a z řeky Vltavy byla zatopena skoro celá obec Opatovice, která patří pod obecní úřad Hrdějovice. Hrdějovičtí hasiči pomáhali ještě k tomu v Českých Budějovicích.  V roce 2004 získal sbor nový hasičský automobil Tatra T815. V dnešní době pomáhá sbor při pořádání dětského dne, pálení čarodějnic aj., sám pořádá soutěž „O pohár starosty obce Hrdějovice“, která je zařazená do „Velké ceny okresu České Budějovice“. Dále má dvě družstva žen, jedno družstvo starších žáků, jedno družstvo mladších žáků a jedno družstvo přípravky, kteří se aktivně zúčastňují požárního sportu.

Převzato z: „Oheň - pomocník i nepřítel" aneb hasičská historie

autor: Iveta Kaňková

Aktuálně

SDH Hrdějovice

SDH Hrdějovice má v této době družstva starších žáků, mladších žáků, žen a mužů. Máme také zásahovou jednotku, která se zúčastňuje hašení požárů, pomoci při povodních apod. Dne 23.8. 2014 převzala naše jedotka nové dopravní auto je to náhrada za starý dopravní prostředek =Avie.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: